Kontaktai
Pašto adresas


Smolensko g. 1
Vilnius, Lithuania

Telefono numeris: +370 5 248 7028

Darbuotojų kontaktai


Robert Stoliarčik
Direktorius
+370 655 074 57
Vladimir Orlov
Vyriausiasis inžinierius
+370 616 559 86
Viktor Petrovski
Programuotojas
+370 614 337 40
Buhalterija