Семинар в Софии 2018

sofia2018

Каним Ви на семинар на тема “Автомобилни газови уредби на фирма TEGAS”, който ще се състои на 11 май 2018 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. в хотел Жасмин, България, София, кв. Симеоново, бул. «Симеоновско шосе» 252
За организационни въпроси се обръщайте на адрес: milen.eremiev@gmail.com Тел. +359 888 463323
Семинарът ще се проведе от инженер Владимир Орлов.
Теми на семинара:
1) Представяне на фирма TEGAS 10:00 – 10:30
2) Новости в програмното осигуряване на TEGAS 10:30 – 12:30
— ДНК – двойна независима корекция
— Довпръскване на бензин
— Преминаване на газ при ниска температура
— Виртуален приборен панел
— Индикатор за качеството на работа на двигателя
— Печат на гаранционни и сервизни документи
Кафе пауза 12:30 – 13:00
3) Газодизел – особености и използване 13:00 – 14:00
4) 5-то поколение течно впръскване Vialle LiquidSi 14:00 – 15:00
5) Въпроси и отговори 15:00 – 16:00
Семинарът ще се проведе на български език.
В края на семинара ще се проведе лотария с награди.
Молим да потвърдите участието си в семинара на адрес: robert@tegas.lt